Zmiany opłat

Sprawdź szczegóły: eBay.fr, eBay.it, eBay.es

Wystawianie z katalogu produktów na eBay.de oraz eBay.co.uk

Zmiany dotyczą nowego, opartego na produktach procesu zakupowego, który grupuje podobne oferty i wymaga od sprzedawców powiązania swoich ofert z produktami w Katalogu eBay w dodatkowych kategoriach. 

Sprawdź szczegóły: eBay.de, eBay.co.uk

Zmiany dotyczące sprzedaży opon

eBay.co.uk, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it: Od 31 lipca 2018 r. musisz podać wymagane parametry w nowych, poprawianych i wystawianych ponownie ofertach w tych kategoriach: 

 • eBay.co.uk > Tyres
 • eBay.de > Reifen
 • eBay.es > Neumáticos
 • eBay.fr > Pneus
 • eBay.it > Pneumatici

eBay.de: W lecie 2018 r. wszystkim kupującym udostępniona zostanie usługa montażu opon na bazie kwalifikujących się ofert sprzedaży opon.

Sprawdź szczegóły: eBay.co.ukeBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it

Zmiany dotyczące Sklepów eBay i narzędzi

 • Pod koniec maja 2018 r. (eBay.co.uk, eBay.fr, eBay.it, eBay.es) i pod koniec czerwca 2018 r. (eBay.de) przeniesiemy niespersonalizowane Sklepy eBay (bez niestandardowych treści) do nowego w pełni zabezpieczonego i zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych szablonu.
 • eBay.co.uk, eBay.de, eBay.fr, eBay.it, eBay.es: W czerwcu 2018 r. przekierujemy spersonalizowane Sklepy eBay (z niestandardowymi treściami) na nowe adresy URL, aby zapewnić standard HTTPS we wszystkich serwisach.
 • Większość funkcji Sklepów przeniesiemy do Panelu Sprzedawcy, ale wyłączymy dostęp do niektórych narzędzi z uwagi na to, iż większość sprzedawców już z nich nie korzysta  lub zostały one zastąpione w Panelu Sprzedawcy.

Sprawdź szczegóły: eBay.co.uk, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it

Wskaźniki dotyczące standardów obsługi

 • Dodamy nowy wskaźnik oraz narzędzie do porównania sprzedawców w Panelu Sprzedawcy (zakładka Performance). Pozwoli Ci to sprawdzić, jak często otrzymujesz posprzedażowe prośby kupujących w sprawie niezgodności towaru z opisem i nieotrzymania towaru.
 • Otrzymasz pierwszą ocenę - porównanie z innymi sprzedawcami - w formie raportu w Panelu Sprzedawcy.

Sprawdź szczegóły: eBay.co.uk, eBay.de, eBay.eseBay.freBay.it

Zmiany dotyczące zasad zwrotów

 • eBay.de: Od lipca udostępniamy nowe ramy czasowe dla zwrotów.
 • eBay.co.uk, eBay.es, eBay.fr, eBay.it: Aktualizujemy nasze Zasady częściowych zwrotów pieniędzy (Partial Refunds Guidance  policy), aby doprecyzować, kiedy należy dokonać częściowego zwrotu pieniędzy.
 • eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it: Umożliwiamy dostosowanie zasad zwrotów dla transakcji w danym kraju i międzynarodowych.

Sprawdź szczegóły: eBay.co.uk, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it

Nie sprzedajesz jeszcze za granicę?