eBay.co.uk eBay.de eBay.es eBay.fr eBay.it
Zmiany opłat x x x x x
Uproszczony proces zwrotów x        
Zmiany dotyczące VAT x        
Zmiany kategorii x x      
Wystawianie z katalogu produktów x x      
Nowe wskaźniki w Panelu Sprzedawcy x x x x x

Poniżej linkujemy do aktualności dla sprzedawców w językach lokalnych.

Zmiany opłat

 

Zmiany opłat na eBay.de

W Niemczech zmienią się zasady naliczania opłat za sprzedaż:

 • Prowizje od sprzedaży będą nadal pobierane, jako ten sam odsetek ceny sprzedaży plus 5 eurocentów za każdy sprzedany przedmiot.
 • Wprowadzone zostaną limity opłat; w większości kategorii na poziomie 99 euro.
 • Jeśli wystawisz ofertę w 2 kategoriach, pobrana zostanie prowizja od sprzedaży w kategorii, w której jest ona wyższa. Zmiana ta dotyczy sprzedaży w ramach i bez Sklepu eBay.
 • Prowizja od sprzedaży dla sprzedawców ze statusem „Nie spełnia standardów” będzie o 4 punkty procentowe wyższa niż w przypadku statusu „Przekracza standardy” i „Najlepszy Sprzedawca”.

Sprawdź szczegóły w Verkauferportal eBay.de

Zmiany opłat na eBay.co.uk
 • Prowizja od sprzedawców dla sprzedawców ze statusem „Nie spełnia standardów” będzie o 4 punkty procentowe wyższa niż w przypadku statusu „Przekracza standardy” i „Najlepszy Sprzedawca”.
 • Jeśli wystawisz ofertę w 2 kategoriach, pobrana zostanie prowizja od sprzedaży w kategorii, w której jest ona wyższa. Zmiana ta dotyczy sprzedaży w ramach i bez Sklepu eBay.
 • Miesięczna opłata za subskrypcję Anchor Store (Megasklep) wzrośnie do 399 GBP (było 269 GBP), a w cenie dostępna będzie priorytetowa obsługa na poziomie Concierge.
 • Dla Sklepów eBay na eBay.co.uk w określonych kategoriach dostępny będzie limit prowizji od sprzedaży.

Więcej informacji w Seller Centre eBay.co.uk

Zmiany opłat na eBay.es, eBay.fr i eBay.it

Na eBay.fr od 1 kwietnia 2018 r.

 • Wzrośnie prowizja od sprzedaży w kategoriach Moda oraz Dom i Ogród.
 • Obniżona zostanie prowizja od sprzedaży w kategorii Opony, felgi i kołpaki oraz limit opłat.
 • Korzystniejszy model biznesowy dla sprzedawców w kategoriach Samochody, Motocykle i Skutery 

Na eBay.es, eBay.fr + eBay.it od 1 kwietnia 2018 r.

 • W ramach Dużego i Megasklepu w tych serwisach dostępna będzie usługa WebInterpret.
 • Jeśli wystawisz ofertę w 2 kategoriach, pobrana zostanie prowizja od sprzedaży w kategorii, w której jest ona wyższa.

Sprawdź szczegóły: eBay.es, eBay.fr, eBay.it

Zmiany opłat za wystawienie na eBay.com bez Sklepu i w Basic Store

Od 1 maja 2018 r. wzrosną opłaty za wystawienie ofert bez Sklepu eBay i w Basic Store po wykorzystaniu limitu ofert z bezpłatnym wystawieniem:

 • Bez Sklepu eBay: Gdy wykorzystasz limit 50 ofert z bezpłatnym wystawieniem, opłata za wystawienie wzrośnie z 0,30 USD do 0,35 USD.
 • Starter Store: Gdy wykorzystasz limit 100 ofert z bezpłatnym wystawieniem, opłata za wystawienie wyniesie 0,30 USD.
 • Basic Store: Gdy wykorzystasz limit 250 ofert Kup teraz z bezpłatnym wystawieniem, opłata za wystawienie oferty Kup Teraz wzrośnie z 0,20 USD do 0,25 USD.

Od 1 maja 2018 r. eBay.com udostępni nowe Sklepy: Starter Store i Enterprise Store.

Sprawdź szczegóły na eBay.com

 

Uproszczony proces zwrotów na eBay.co.uk

W przypadku sprzedaży w Wielkiej Brytanii lub Irlandii ograniczone zostaną opcje warunków zwrotów

Uzyskanie lub utrzymanie statusu Najlepszego Sprzedawcy Plus (Top Rated Plus) w tych krajach będzie wymagać od Najlepszych Sprzedawców oferowania bezpłatnych zwrotów w ciągu 30 dni

Dostępne będą poniższe opcje zwrotów:

 • Zwroty w ciągu 30 dni z wysyłką opłacaną przez kupującego
 • Bezpłatne zwroty w ciągu 30 dni
 • Zwroty w ciągu 60 dni z wysyłką opłacaną przez kupującego
 • Bezpłatne zwroty w ciągu 60 dni

Sprawdź szczegóły w Seller Centre eBay.co.uk

Zmiany dotyczące VAT przy sprzedaży w Wielkiej Brytanii

Jeśli sprzedajesz na eBay.co.uk jako firma, sprawdź, czy wypełniasz swoje zobowiązania w zakresie podatku VAT. Zależnie od lokalizacji Twojej firmy lub towaru oraz wielkości Twojej sprzedaży, mogą Cię obowiązywać przepisy o podatku VAT:

Jeśli masz siedzibę poza Wielką Brytanią i magazynujesz towar w Wielkiej Brytanii

Jeśli masz siedzibę poza Wielką Brytanią i magazynujesz towar w Wielkiej Brytanii, nie dotyczy Cię próg wartości sprzedaży i musisz niezwłocznie zarejestrować się w tym kraju jako płatnik VAT.

Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE

Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE, taka sprzedaż wysyłkowa jest objęta limitem wartości w wys. 70 tys. funtów. Po przekroczeniu tego progu musisz zarejestrować się w Wielkiej Brytanii jako płatnik VAT.

Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE lub magazynujesz go w nich

Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE lub magazynujesz go w nich, możesz podlegać obowiązkowi zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT i uiszczania go w tych krajach.

Sprawdź szczegóły w Seller Centre eBay.co.uk

Zmiany w kategoriach na eBay.co.uk i eBay.de

Sprawdź szczegóły zmian: eBay.co.uk, eBay.de

Wystawianie na bazie katalogu na eBay.co.uk i eBay.de

Wprowadzamy funkcje zakupowe oparte na produktach, co oznacza grupowanie podobnych ofert sprzedaży

W związku z tą zmianą od maja sprzedawcy pewnych produktów będą musieli powiązać swoje oferty z produktami w Katalogu eBay.

Dowiedz się więcej: eBay.co.uk, eBay.de 

Nowe wskaźniki w Panelu Sprzedawcy

Od czerwca 2018 r. w Panelu Sprzedawcy dostępne będą informacje o statusie posprzedażowych próśb klientów, co ułatwi zidentyfikowanie transakcji, które nie spełniają oczekiwań kupujących:

 • Zobaczysz nowe informacje o transakcjach, w których klienci zgłosili nieotrzymanie towaru lub zwrot towaru niezgodnego z opisem.
 • Nowe wskaźniki pokażą, jak często otrzymujesz takie zgłoszenia od klientów w porównaniu z innymi sprzedawcami podobnych produktów i w podobnych warunkach.

Sprawdź szczegóły: eBay.co.uk, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it

Nie sprzedajesz jeszcze za granicę?