Zmiany w serwisach zagranicznych I wrzesień 2020

Usprawnienia dla sprzedawców

Reklamy: Nowe rekomendacje i wymagania dla sprzedawców

Reklamy (Promowane oferty) będą dostępne dla kont ze statusem Przekracza standardy i Najlepszy Sprzedawca. 

Podczas tworzenia kampanii reklamowych zobaczysz teraz sugerowaną stawkę za reklamę zamiast średniej. Wprowadziliśmy również różne ulepszenia w zarządzaniu kampaniami, w tym lepsze rekomendacje dotyczące przedmiotów oraz nowy panel.

Sprawdź szczegóły: eBay.caeBay.com, eBay.com.au, eBay.co.uk, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it


Ustawienia Nieobecności

Wprowadziliśmy usprawnienia w ustawieniach i udostępniliśmy narzędzie Nieobecność, które pomaga sprzedawcom na eBay zaplanować czas urlopu i usprawnić obsługę klienta.

Sprawdź szczegóły: eBay.ca, eBay.com, eBay.com.au, eBay.co.uk, eBay.deeBay.es, eBay.fr, eBay.it, eBay.nl


Nowe wymagane parametry i narzędzia

  • Od 9 września 2020 r. w wybranych kategoriach będą wymagane określone parametry.
  • Dodajemy nowe narzędzia, które pomogą Ci wyszukać i dodać brakujące parametry oraz optymalizować oferty.

Sprawdź szczegóły: eBay.caeBay.com, eBay.com.au, eBay.co.uk, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it, eBay.nl


Panel Sprzedawcy w dodatkowych serwisach

Udostępniliśmy Panel Sprzedawcy w dodatkowych serwisach eBay. 

Sprawdź szczegóły: eBay.at, eBay.ch, eBay.ie, eBay.befr.be, eBay.benl.be, eBay.nl


Uproszczony proces anulowania transakcji

Udostępniamy sprzedawcom i kupującym możliwość anulowania transakcji (zamówień) w ramach nowego procesu.

Sprawdź szczegóły: eBay.at, eBay.ch, eBay.befr.be, eBay.benl.be, eBay.nl

Bezpieczeństwo i ochrona sprzedawców

Zmiany w widoczności adresów e-mail 

Aby chronić prywatność kupujących i sprzedawców, nie wyświetlamy już adresów e-mail kupujących w danych zamówień. W zamian za to zobaczysz aliasy adresów e-mail.

Sprawdź szczegóły: eBay.at, eBay.be, eBay.ca, eBay.ch, eBay.co.uk, eBay.com, eBay.com.au, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it, eBay.nl


Potwierdzenie odbioru przy zamówieniach dużej wartości

Potwierdzenie odbioru będzie wkrótce wymagane w przypadku zamówień o dużej wartości w celu skorzystania ochrony przed sprawami o niepotrzymanie towaru.

Sprawdź szczegóły: eBay.at, eBay.ch, eBay.co.uk, eBay.com, eBay.freBay.ie, eBay.it

Zmiany dotyczące VAT od towarów importowanych w UE i Wielkiej Brytanii w 2021

W 2021 r. nastąpi zmiana przepisów dotyczących:

  • podatku VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz
  • określonych przesyłek w ramach Unii Europejskiej.

Sprawdź szczegóły: eBay.at, eBay.be, eBay.ch, eBay.co.uk, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.it, eBay.nl


Narzędzia

Terapeak

Od lutego br. wprowadziliśmy nowe funkcje w narzędziu analitycznym Terapeak. Informacje z Terapeak będą widoczne dla sprzedawców podczas tworzenia lub edycji ofert poprzez Panel Sprzedawcy. 

Sprawdź szczegóły: eBay.com, eBay.ca, eBay.co.uk, eBay.fr, eBay.it 


Panel Sprzedawcy 

Wprowadziliśmy ulepszenia w zakładce Performance (Wyniki), aby zapewnić dodatkowe informacje o Twojej sprzedaży na eBay.

Sprawdź szczegóły: eBay.com, eBay.ca, eBay.co.uk, eBay.de, eBay.fr, eBay.it