Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską (UE) nie póżniej niż 31 stycznia 2020 r., chociaż może to nastąpić wcześniej, jeśli ratyfikowana zostania stosowna umowa. Jeśli dojdzie do wyjścia na bazie umowy, przejściowe postanowienia będą oznaczały, że zasady UE dotyczące ceł i jednolitego rynku będą obowiązywały co najmniej do końca grudnia 2020 r. lub być może dłużej.

O ile i do momentu aż nie dojdzie do zatwierdzenia porozumienia lub podjęcia innej decyzji o opóźnieniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy. Taki scenariusz będzie oznaczał różnorakie skutki dla firm eksportujących i importujących towary z i do Wielkiej Brytanii, w tym m.in.:

 • dodatkowe obowiązki rejestracji i płacenia podatku VAT od importu towarów dostarczanych kupującym w Wielkiej Brytanii;
 • zniesienie zwolnienia z podatku od towarów o wartości do 15 GBP.

Aby sprawdzić, co należy zrobić, zanim Wielka Brytania opuści UE, zapoznaj się z poradami brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs). Zalecamy także zapoznanie się z dodatkowymi poradami HMRC dotyczącymi Brexitu.

Jeśli prowadzisz firmę w UE eksportującą do Wielkiej Brytanii, polecamy również poradnik Komisji Europejskiej.

Co musisz wiedzieć na temat zmian

Jeżeli dojdzie do Brexitu bez umowy, rząd Wielkiej Brytanii planuje zmienić przepisy dotyczące podatku VAT od importu paczek o wartości do 135 GBP wysyłanych spoza Wielkiej Brytanii do brytyjskich klientów (w tym firm i osób fizycznych). Oznacza to, że wszyscy sprzedawcy spoza Wielkiej Brytanii będą musieli płacić podatek VAT od importu takich paczek wysyłanych kupującym w Wielkiej Brytanii po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, nawet jeżeli do sprzedaży doszło wcześniej.

Zmiany te będą obowiązywać, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • sprzedawca ma siedzibę poza Wielką Brytanią (w lub poza UE, w tym na Wyspach Normandzkich);
 • łączna wartość towaru w paczce nie przekracza 135 GBP;
 • paczka nie zawiera towarów objętych podatkiem akcyzowym, takich jak alkohol, oraz
 • towar jest importowany do Wielkiej Brytanii w opakowaniach takich jak pudełka, koperty lub w innej formie przesyłkami obsługiwanymi przez operatora pocztowego, ekspresowego lub przewozowego.

Uwaga: Obowiązujące obecnie zwolnienie z podatku od towarów o wartości do 15 GBP dotyczące sprzedawców spoza UE także zostanie zniesione. Od towarów objętych podatkiem akcyzowym, takich jak alkohol, należy opłacić podatek VAT, cła i akcyzę bez względu na ich łączną wartość. Te podatki i opłaty będą pobierane od kupujących w Wielkiej Brytanii przez firmy przewozowe dostarczające przesyłki.

Jeśli sprzedawca nie zastosuje się do nowych zasad dotyczących VAT od importu:

 • przesyłki mogą zostać dostarczone z opóźnieniem lub zatrzymane na granicy Wielkiej Brytanii,
 • kupujący z Wielkiej Brytanii może być zmuszony do pokrycia dodatkowych podatków i opłat,
 • sprzedawca może zostać ukarany grzywną do 1000 GBP.

Jak płacić podatek VAT od importu

PO twardym Brexicie (bez umowy) VAT od importu będzie można płacić na 2 sposoby:

 1. Rejestrując się w nowej usłudze online HMRC w celu zgłaszania i regulowania należnego podatku VAT od importu.
 2. Płacąc należną kwotę VAT od importu przewoźnikowi, który następnie przekaże pieniądze brytyjskiemu urzędowi skarbowemu w imieniu sprzedawcy.

Jeśli płacisz VAT od importu za pośrednictwem przewoźnika, masz obowiązek sprawdzić, czy Twoja płatność faktycznie wpłynęła na konto HMRC.

Co możesz zrobić już teraz

Aby przygotować się na Brexit bez umowy, możesz podjąć teraz kilka kroków,.

Jeśli chcesz samodzielnie zgłaszać i opłacać VAT od importu bezpośrednio w HMRC, już teraz zarejestruj się w nowej usłudze online.

Do zarejestrowania się potrzebujesz nazwy użytkownika oraz hasła w systemie Government Gateway. Jeśli nie masz jeszcze nazwy użytkownika, możesz ją utworzyć podczas rejestracji. Konieczne będzie także podanie danych kontaktowych firmy oraz jej okresów obrachunkowych.


Jak korzystać z usługi online:

 1. Zarejestruj się i załóż konto.
 2. Wybierz jeden z oferowanych okresów obrachunkowych.
 3. Księguj wszystkie towary o wartości do 135 GBP sprzedawane do Wielkiej Brytanii w każdym okresie obrachunkowym.
 4. Obliczaj należności z tytułu VAT od importu za wszystkie towary sprzedane klientom w Wielkiej Brytanii we wszystkich okresach obrachunkowych.
 5. Zgłaszaj w HMRC wysokość należnego podatku VAT od importu za każdy okres obrachunkowy.
 6. Wpłacaj na rachunek HMRC łączną kwotę należnego podatku VAT od importu za każdy okres obrachunkowy.

Uwaga: Nie korzystaj z tej usługi online do zgłaszania i opłacania podatku VAT od importu, jeżeli wartość przesyłek, które wysyłasz do Wielkiej Brytanii przekracza 135 GBP. W przypadku przesyłek o takiej wartości obowiązek zapłaty podatku VAT spoczywa na kupującym.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz numer referencyjny dla przesyłek. Musisz go podawać we wszystkich dokumentach dołączanych do przesyłek wysyłanych kupującym w Wielkiej Brytanii po jakimkolwiek Brexicie bez umowy. Przesyłki bez poprawnego numeru referencyjnego mogą być dostarczane z opóźnieniem.

Jeśli wysyłasz towary o wartości powyżej 135 GBP, nie korzystaj z tej usługi online do zgłaszania i opłacania podatku VAT od importu. W takim przypadku obowiązek regulowania opłat spoczywa na kupującym w Wielkiej Brytanii.

Nawet jeżeli posiadasz już numer VAT, ponieważ wysyłasz towary do Wielkiej Brytanii z magazynu w tym kraju, nadal możesz mieć obowiązek rejestracji w tej usłudze, jeśli wysyłasz również towary o takiej wartości spoza Wielkiej Brytanii kupującym, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii.

Musisz zarejestrować się także wówczas, gdy sprzedajesz towary objęte zerową stawką VAT (np. książki, odzież lub obuwie dla dzieci), oraz przesłać zgłoszenie do HMRC, nawet jeżeli nie masz obowiązku płacenia VATu od importu w Wielkiej Brytanii.

Magazynowanie towaru w Wielkiej Brytanii przed sprzedażą

Jeśli wwieziesz towary na teren Wielkiej Brytanii w celu magazynowania ich do czasu sprzedaży brytyjskim klientom, będą obowiązywały kontrole celne i regulacje dotyczące podatku VAT. Niemniej, możesz rozważyć wysłanie części towaru do Wielkiej Brytanii przed jakimkolwiek Brexitem bez umowy, aby uniknąć ew. opóźnień w odprawach celnych, jeżeli Wielka Brytania opuści UE bez umowy.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat tych zmian, w tym porady dotyczące różnych stawek VAT i zwolnień oraz informacje o ew. zmianach na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, znajdziesz na stronie GOV.UK.

Podane tu informacje mają ogólny charakter informacyjny. Nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Aby uzyskać porady w swojej sprawie, skonsultuj się z radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji i powiadomimy Cię, gdy tylko uzyskamy nowe informacje o zmianach, które mogą mieć wpływ na Twoją sprzedaż na eBay.

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-18