Opłaty dla kont firmowych

Na eBay.pl sprzedawcy krajowi wystawiają oferty bezpłatnie w niemal wszystkich kategoriach

1. Slide

Na eBay.pl sprzedawcy krajowi wystawiają oferty bezpłatnie z wyjątkiem kategorii Motoryzacja: Pojazdy.

Jeśli sprzedajesz przez Sklep eBay, płacisz co miesiąc opłatę subskrypcyjną. W przypadku sprzedaży naliczamy prowizję od ceny końcowej / sprzedaży.

Poniższe opłaty:

Opłaty za wystawienie ofert Kup teraz

Opłaty dotyczą:

 • sprzedawców krajowych (z Polski) z kontem firmowym oraz
 • ofert Kup teraz 3, 5, 7, 10 i 30-dniowych lub Ważnych do odwołania na eBay.pl
Sklep eBay Opłata za Sklep eBay Wszystkie kategorie poza Motoryzacja: Pojazdy  Uprawnienie do bezpłatnych ofert za granicą
Bez Sklepu Nie dotyczy Bezpłatnie Brak
Mały Sklep 8,65 zł Bezpłatnie Brak
Duży Sklep 149 zł Bezpłatnie Tak
Megasklep 999 zł Bezpłatnie Tak

 

Ile bezpłatnych ofert wystawię za granicą, jeśli mam Duży sklep lub Megasklep?

Krajowi subskrybenci Dużych sklepów i Megasklepów mogą bezpłatnie wystawiać 30-dniowe lub ważne do odwołania oferty Kup teraz w zagranicznych serwisach eBay.

Uprawnienie to nie dotyczy opłat za opcje dodatkowe i wszystkich kategorii. Przykłady wykluczonych kategorii: Pojazdy, Przyczepy, Nieruchomości.

Nowych sprzedawców mogą także dotyczyć limity sprzedaży .

To, ile ofert możesz wystawić bezpłatnie w zagranicznych serwisach eBay, zależy od serwisu, w którym chcesz je wystawić. 

Przykłady dla eBay.de:

Krajowy subskrybent Dużego Sklepu na eBay.pl może co miesiąc wystawić na eBay.de 2500 30-dniowych lub ważnych do odwołania ofert Kup teraz bez opłat za wystawienie, czyli tyle samo, co niemiecki sprzedawca subskrybujący Top-Shop (odpowiednik Dużego Sklepu na eBay.de).

Krajowy subskrybent Megasklepu na eBay.pl może co miesiąc wystawić na eBay.de nieograniczoną ilość 30-dniowych lub ważnych do odwołania ofert Kup teraz bez opłat za wystawienie, czyli tyle samo, co niemiecki sprzedawca subskrybujący Premium-Shop (odpowiednik Megasklepu na eBay.de). 

Więcej informacji o Sklepach eBay:

Jaki jest minimalny okres subskrypcji Sklepu?

Sklep możesz zasubskrybować na minimum 30 dni.

Jak często pobierana jest opłata za oferty ważne do odwołania?

Opłata za ofertę ważną do odwołania jest pobierana co 30 dni.

Ile Twoich identycznych ofert Kup teraz jest widocznych w wynikach wyszukiwania?

 

 

Chcesz bezpłatnie wystawiać oferty za granicą?

Krajowi subskrybenci Dużych sklepów i Megasklepów na eBay.pl mogą bezpłatnie wystawiać 30-dniowe lub ważne do odwołania oferty Kup teraz w zagranicznych serwisach eBay

Otwórz Duży lub Megasklep eBay

Opłaty za wystawienie aukcji z licytacją

Opłaty dotyczą aukcji sprzedawców krajowych (z Polski) z kontem firmowym na eBay.pl

Cena początkowa Wszystkie kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy 
1,00 i więcej Bezpłatnie

 

Prowizje od sprzedaży / ceny końcowej na eBay.pl

 

Kategoria Prowizja
Wszystkie oprócz Motoryzacja: Pojazdy 1,73%, maksymalnie 30,43 zł

 

Chcesz otrzymać 20% zniżki na prowizje eBay.pl?

Uzyskaj status Najlepszego Sprzedawcy

Opłaty za opcje dodatkowe i narzędzia

 

Opcja Opłata
Zdjęcia Bezpłatnie
Projektant aukcji Bezpłatnie
Nazwa pomocnicza Bezpłatnie
Zaplanowane rozpoczęcie Bezpłatnie
Kup teraz Bezpłatnie
Wystawienie w 2 kategoriach Opłaty za wystawienie i opcje dodatkowe x 2
Menedżer sprzedaży Bezpłatnie
Zaawansowany menedżer sprzedaży

Bezpłatnie z subskrypcją Sklepu

13,87 zł bez subskrypcji Sklepu. Opłata naliczana proporcjonalnie z miesięcznym wyprzedzeniem

 

Zmiana poziomu lub anulowanie subskrypcji Sklepu

Gdy zmienisz poziom Sklepu na wyższy (np. z Małego na Duży)

 

 • Naliczymy proporcjonalnie opłaty za obecny poziom Sklepu za dany miesiąc i zwrócimy Ci część opłat za niewykorzystany okres.
 • Podliczanie ofert w obecnej subskrypcji zakończy się w momencie zmiany poziomu Sklepu.
 • Naliczymy proporcjonalnie opłatę za wyższy poziom Sklepu.
 • Limity ilości ofert zaczną obowiązywać od razu.
 • Data rozpoczęcia Twojej subskrypcji zostanie zresetowana w oparciu o datę zmiany poziomu Sklepu.
Gdy zmienisz poziom Sklepu na niższy (np. z Dużego na Mały)

 

 • Opłaty za obecny poziom będą naliczane do końca obecnego miesiąca.
 • Limity ilości ofert dla obecnej subskrypcji zostaną usunięte po obecnym miesiącu.
 • Wszelkie korzyści związane z obecnym Sklepem będą obowiązywać do końca miesiąca kalendarzowego.
 • Opłata za subskrypcję niższego poziomu Sklepu zacznie być naliczana od następnego miesiąca kalendarzowego.
 • Nowy limit ilości ofert zostanie utworzony dla niższego poziomu od następnego miesiąca.
 • Opłaty za oferty Ważne do odwołania dla niższego poziomu Sklepu zaczną obowiązywać w dniu ich odnowienia.
Gdy anulujesz subskrypcję Sklepu

 

 • Opłaty za subskrypcję będą naliczane do końca obecnego miesiąca. Jeśli anulujesz w pierwszym miesiącu subskrypcji, naliczymy opłatę za 30 dni oraz liczbę dni do końca następnego miesiąca kalendarzowego.
 • Począwszy od następnego miesiąca po anulowaniu subskrypcji, dla nowych ofert obowiązywać będą stosowne opłaty standardowe.
 • Limity ilości ofert dla Twojej subskrypcji zostaną usunięte po obecnym miesiącu kalendarzowym.

 

Ważne informacje o opłatach

 • Opłaty podano z wyłączeniem obowiązującej stawki VAT. Sprawdź, jak uzyskać zwolnienie z VAT od opłat

 • Ewentualne opłaty za wystawienie i opłaty za opcje dodatkowe są naliczane przy wystawianiu ofert i nie podlegają zwrotowi.

 • Jeśli sprzedasz wystawiony lub ponownie wystawiony przedmiot, naliczamy prowizję od ceny końcowej w oparciu o cenę końcową i dla każdego przedmiotu.

 • Oferty ważne do odwołania są odnawianie automatycznie co 30 dni, chyba że je zakończysz albo sprzedasz przedmiot lub naruszają one nasze zasady.

 • Jeśli Twoje konto sprzedawcy zostanie zawieszone z jakiegokolwiek powodu, każda naliczona na nim kwota do zapłaty stanie się natychmiast należna i wymagalna. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego obciążenia Cię, za pomocą używanej przez Ciebie metody rozliczeń, wszelkimi kwotami, które nie były przez Ciebie wcześniej kwestionowane.

 • Regulując opłaty, płacisz za prawo do sprzedaży na eBay. Nie nabywasz wyłącznych praw do stron serwisu eBay. Możemy, wedle własnego uznania oraz bez zgody użytkownika i bez zapłaty, umieścić reklamy stron trzecich na dowolnej stronie serwisu.

 • Saldo konta sprawdzisz w Mój eBay > Konto > Konto sprzedawcy > Działania na koncie.

 • W przypadku kont z saldem opłat minimum 5 zł wymagamy pełnego regulowania comiesięcznych płatności. Jak regulować opłaty za sprzedaż

 • Jeśli nie uregulujesz opłat za sprzedaż, możemy zawiesić Twoje konto. Jeśli nie uregulujesz zaległych opłat po naszych przypomnieniach i monitach, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych Twojego konta firmie windykacyjnej w celu windykacji zaległych opłat. Pamiętaj, że firma windykacyjna pobierze proporcjonalną i uzasadnioną opłatę za windykację zaległych opłat, której wysokość będzie zależeć od należnej kwoty i która będzie płatna dodatkowo wraz z zaległymi opłatami.

Chcesz zaoszczędzić na opłatach?

Korzystaj z okresowych promocji typu:

 • bezpłatne wystawianie w określonych serwisach eBay

 • zniżki na prowizje od sprzedaży

O promocjach informujemy w Mój eBay > Sprzedawanie > Oferty promocyjne oraz e-mailowo lub telefonicznie.

Sprawdź promocje w Mój eBay > Sprzedawanie

Sprzedajesz jako osoba prywatna?

Sprawdź opłaty dla sprzedawców prywatnych