Na eBay.pl sprzedawcy krajowi wystawiają oferty bezpłatnie we wszystkich kategoriach oprócz Motoryzacja: Pojazdy.

Poniższe opłaty:

 • dotyczą wystawiania ofert i sprzedaży na eBay.pl
 • zawierają obowiązującą stawkę VAT

Opłaty i prowizje za aukcje z licytacją

Opłaty za wystawienie  
Cena początkowa lub minimalna Wszystkie kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy
1,00 zł i więcej Bezpłatnie

 

Prowizje od sprzedaży  
Cena końcowa Wszystkie kategorie oprócz Pojazdów i łodzi
1,00 zł i więcej 10% ceny sprzedaży/końcowej
Przedmiot nie został sprzedany Bez prowizji

Opłaty i prowizje za oferty Kup teraz

Prywatni sprzedawcy mogą wystawiać oferty Kup teraz bez Sklepu eBay oraz w ramach Małego sklepu. Duży sklep i Megasklep jest dostępny dla kont firmowych.

 


Sprzedawcy krajowi (z Polski)
Opłaty za wystawienie Wszystkie kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy
Bez Sklepu Bezpłatnie
Mały Sklep Bezpłatnie
Sprzedawcy zagraniczni (spoza Polski)
  Opłaty za wystawienie  
 

Filmy i DVD, Gry (oprócz Konsole), Książki, Muzyka

Pozostałe kategorie oprócz Motoryzacja: Pojazdy
Bez Sklepu Bezpłatnie 0,37 zł
Mały Sklep Bezpłatnie 0,16 zł

 

Jeśli sprzedasz wystawiony lub ponownie wystawiony przedmiot, dla każdego przedmiotu naliczamy prowizję w oparciu o cenę końcową. 

Sprzedawcy krajowi i zagraniczni

Prowizje od sprzedaży  
Cena końcowa Wszystkie kategorie oprócz Pojazdów i łodzi
1,00 zł i więcej 10% ceny sprzedaży/końcowej
Przedmiot nie został sprzedany Bez prowizji

Opłaty za opcje dodatkowe i narzędzia

 

Opcja Opłata
Zdjęcia Bezpłatnie
Nazwa pomocnicza Bezpłatnie
Zaplanowane rozpoczęcie Bezpłatnie
Kup teraz Bezpłatnie
Wystawienie w 2 kategoriach Opłaty za wystawienie i opcje dodatkowe x 2
Menedżer sprzedaży Bezpłatnie
Zaawansowany menedżer sprzedaży

Bezpłatnie z subskrypcją Sklepu eBay

17,06 zł bez subskrypcji Sklepu.

Opłata naliczana proporcjonalnie z miesięcznym wyprzedzeniem

 

 

 

Ważne informacje o opłatach

 • Opłaty za wystawienie i opcje dodatkowe są naliczane przy wystawianiu ofert i nie podlegają zwrotowi.
 • Czasami Twoja oferta przez kilka godzin po utworzeniu może nie być widoczna w wynikach wyszukiwania z użyciem słów kluczowych lub w kategoriach. Dlatego nie możemy zagwarantować dokładnych czasów trwania ofert.
 • Oferty ważne do odwołania są odnawiane automatycznie raz na miesiąc kalendarzowy, chyba że je zakończysz albo sprzedasz przedmiot lub naruszają one nasze zasady.
 • Jeśli Twoje konto sprzedawcy zostanie zawieszone, każda naliczona kwota do zapłaty stanie się natychmiast należna i wymagalna. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego obciążenia Cię, za pomocą używanej przez Ciebie metody rozliczeń, wszelkimi kwotami, które nie były przez Ciebie wcześniej kwestionowane.
 • W przypadku kont z saldem opłat równym min. 5,00 zł wymagamy pełnego regulowania comiesięcznych płatności.
 • Regulując opłaty, płacisz za prawo do sprzedaży na eBay. Nie nabywasz wyłącznych praw do stron w serwisie eBay. Możemy, wedle własnego uznania oraz bez zgody użytkownika i bez zapłaty, umieścić reklamy stron trzecich na dowolnej stronie serwisu.
 • W przypadku nieregulowania opłat za sprzedaż możemy zawiesić Twoje konto. Jeśli nie uregulujesz zaległych opłat po otrzymaniu naszych przypomnień i ostrzeżeń, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych Twojego konta firmie windykacyjnej w celu windykacji zaległych opłat. Pamiętaj, że firma windykacyjna pobierze od Ciebie proporcjonalną i uzasadnioną opłatę za windykację zaległych opłat, której wysokość będzie zależeć od należnej kwoty i która będzie płatna dodatkowo wraz z zaległymi opłatami.

 

 

Chcesz zaoszczędzić na opłatach?

Korzystaj z okresowych promocji typu:

 • bezpłatne wystawianie w określonych serwisach eBay

 • zniżki na prowizje od sprzedaży

O promocjach informujemy w Mój eBay > Sprzedawanie > Oferty promocyjne oraz e-mailowo lub telefonicznie.

Sprzedajesz jako firma?