• Sprzedając za granicę, ponosisz opłaty i prowizje obowiązujące w serwisie eBay, w którym wystawiasz oferty.

  • Gdy wystawisz ofertę sprzedaży, naliczona zostanie ew. opłata za wystawienie, która nie podlega zwrotowi.

  • Wysokość opłaty za wystawienie zależy od ew. promocji, ceny początkowej i użytych opcji dodatkowych.

  • Gdy sprzedasz przedmiot, naliczana jest prowizja od sprzedaży.

  • Obowiązują różne opłaty dla sprzedawców prywatnych i sprzedawców-firm.

Jak regulować opłaty za sprzedaż za granicę

Opłaty możesz regulować w różny sposób w ramach płatności automatycznych i jednorazowych.

Aby wybrać lub zmienić metodę regulowania opłat (nie dotyczy eBay.pl):

  1. Zaloguj się do strony Mój eBay w serwisie eBay, w którym wystawiasz oferty.
  2. Kliknij zakładkę Account (Konto) aby sprawdzić status konta i faktury oraz wybrać lub zmienić metodę regulowania opłat.
Metody regulowania opłat w zagranicznych serwisach eBay
  • PayPal: wygodna metoda w ramach płatności automatycznych.

  • Polecenie zapłaty (Direct Debit/Direct Pay): automatycznie obciążymy Twoje konto bankowe kwotą opłat.

  • Karta kredytowa: (Visa / MasterCard) obciążana automatycznie co miesiąc opłatami w ciągu 7-10 dni od przesłania przez nas faktury.

  • Czek lub przekaz pieniężny: pobierasz specjalny kupon i wysyłasz czek/przekaz na podany w nim adres.

 

Chcesz bezpłatnie wystawiać oferty za granicą?

Krajowi subskrybenci Dużych sklepów i Megasklepów na eBay.pl mogą bezpłatnie wystawiać 30-dniowe lub ważne do odwołania oferty Kup teraz w zagranicznych serwisach eBay