VAT w sprzedaży międzynarodowej

Wstęp

Sprzedaż za granicę może podlegać podatkom pośrednim i bezpośrednim w krajach, w których prowadzisz działalność, posiadasz magazyn lub do których wysyłasz towary. Te informacje są przeznaczone dla sprzedawców-firm z Polski, których dotyczą niektóre lub wszystkie z tych sytuacji:

 • Przedmiot kwalifikuje się do wysyłki za granicę
 • Wystawiasz oferty w zagranicznych serwisach eBay
 • Posiadasz magazyn w kraju innym niż Polska i dostarczasz towar spoza Polski
 • Dostarczasz towar osobom prywatnym 

Skonsultuj się radcą prawnym lub doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się, czy te informacje dotyczą Twojej działalności.  Dodatkowe informacje znajdziesz w Pomocy: Podatek VAT a sprzedaż na eBay.

VAT i wystawianie ofert na eBay.pl

Nawet jeżeli nie wystawiasz ofert sprzedaży poza Polską, to i tak możesz otrzymywać zamówienia od zagranicznych klientów, o ile oferujesz wysyłkę za granicę. Poniższe informacje dotyczą głównie sprzedaży produktów osobom fizycznym w innych krajach UE. Jeśli kupującym jest firma, obowiązują inne zasady.

Jeśli kupujący znajdują się na terenie UE, a produkt:

 • jest wystawiony na eBay.pl
 • znajduje się w Polsce
 • jest wysyłany na adres w innym kraju UE

w większości przypadków należy doliczyć podatek VAT należny według polskich stawek. Jednak jeśli wartość Twojej sprzedaży do krajów UE jest wysoka, zapoznaj się z Dyrektywą UE w sprawie praw konsumentów, jak opisano w sekcji: VAT i wystawianie w serwisach zagranicznych > Jeśli wystawiasz oferty w naszych serwisach w UE. 

Więcej informacji:


Jeśli kupujący znajdują się poza UE, a produkt:

 • jest wystawiony na eBay.pl
 • znajduje się w Polsce
 • jest wysyłany na adres w kraju nienależącym do UE

eksport towarów do kraju spoza UE nie podlega  podatkowi VAT w Polsce. 

Jeśli nie doliczysz polskiego VAT-u, musisz skompletować dokumentację wskazującą, że towar opuścił UE. Wymagana jest wtedy deklaracja celna, którą powinien dostarczyć Ci przewoźnik lub Poczta Polska. Prawidłowe wypełnienie deklaracji celnej jest nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz także ułatwi i przyspieszy odprawę celną przesyłki oraz ograniczy ryzyko naliczenia dodatkowych opłat administracyjnych.

Uwaga zmiany! VAT od importu w UE i Wielkiej Brytanii w 2021 r.

Sprawdź szczegóły

VAT i wystawianie w serwisach zagranicznych

Gdy wystawiasz oferty poza Polską, wartość Twojej sprzedaży międzynarodowej prawdopodobnie wzrośnie. Możesz w związku z tym podlegać dodatkowym obowiązkom w zakresie sprawozdawczości VAT.

Jeśli wystawiasz oferty w serwisie w UE, np. eBay.de (w Niemczech), a produkt: 

 • znajduje się w Polsce
 • jest wysyłany na adres w innym kraju UE

w większości przypadków należy  doliczyć podatek VAT należny według polskich stawek. Jeśli wartość Twojej sprzedaży do krajów UE jest wysoka, zapoznaj się z Dyrektywą UE dotyczącą praw konsumentów:

Jeśli wystawiasz oferty w serwisie eBay spoza UE, np. eBay.com (w Stanach Zjednoczonych), a produkt:

 • znajduje się w Polsce
 • jest wysyłany na adres w kraju nienależącym do UE

eksport towarów do kraju spoza UE nie podlega podatkowi VAT w Polsce. Jeśli nie doliczysz polskiego podatku VAT, musisz skompletować  dokumentację wskazującą, że towar opuścił UE. W tym przypadku wymagana jest deklaracja celna dostarczona przez przewoźnika lub Pocztę Polską.   

Kupujący może mieć obowiązek uregulowania opłat celnych lub podatku VAT od importu.

Prawidłowe wypełnienie deklaracji celnej jest nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz także ułatwi i przyspieszy odprawę celną przesyłki oraz ograniczy ryzyko naliczenia dodatkowych opłat administracyjnych. 

Jeśli posiadasz magazyn w kraju innym niż Polska, a produkt:

 • jest wystawiony w dowolnym serwisie eBay
 • znajduje się w kraju innym niż Polska, zanim go sprzedasz

posiadanie magazynu poza Polską i bliżej klientów może zapewniać wiele korzyści, ale może być dość skomplikowane. Zobowiązania podatkowe, których VAT jest tylko częścią, będą zależały od konkretnego typu działalności. Istnieje duże prawdopodobieństwo obowiązku rejestracji podatkowej w miejscu, w którym towar fizycznie się znajduje.

Przed podjęciem działalności skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą podatkowym w kraju, w którym znajduje się Twój towar.

Dyrektywa UE dotycząca praw konsumentów

Jeśli sprzedajesz towary osobom prywatnym w innych krajach UE, oznacza to sprzedaż  wysyłkową. We wszystkich krajach europejskich obowiązują roczne progi sprzedaży wysyłkowej w wysokości 35 000 EUR lub 100 000 EUR bądź równowartości tych kwot w walucie lokalnej. 

Zanim sprzedaż osiągnie ten próg, możesz naliczać VAT według polskich stawek. 

Po przekroczeniu tego progu w danym kraju musisz zarejestrować się w nim i naliczać VAT według obowiązujących w nim stawek.

Jeśli dotyczy Cię obowiązek rejestracji w innym kraju UE na potrzeby rozliczania VAT, konieczne może być dostosowanie cen towarów, tak aby odzwierciedlały różnice w stawkach VAT.

Więcej informacji:

Czy spełniasz wymagania dotyczące VAT w sprzedaży za granicę?

Kliknij, aby sprawdzić szczegóły: