Wymagania dotyczące VAT w Niemczech

Od 1 lipca 2021 r. zamiast zaświadczenia zgodnego z § 22f UStG wymagane jest podanie ważnego niemieckiego numeru NIP (USt-IdNr.)

Wymogi prawne od 1 lipca 2021 r.

Wymogi prawne do 30 czerwca 2021 r.

Kto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Niemczech?

Informacje niemieckich organów podatkowych dla krajów spoza UE

Pytania i odpowiedzi


Od 2019 r. eBay może być odpowiedzialny za niezapłacony podatek VAT swoich sprzedawców i musi uzyskać zaświadczenie od każdego sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z § 22f UStG. Od 1 lipca 2021 r. zamiast zaświadczenia ustawowo wymagane jest podanie ważnego niemieckiego numeru NIP (USt-IdNr.).

Wymogi prawne od 1 lipca 2021 r.

Większość sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą na eBay zapisała już ważny numer NIP (USt-IdNr) na swoim koncie eBay. Od 1 lipca 2021 r. będzie to wymóg prawny wobec wszystkich sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą.  Przedsiębiorcy, którzy nie podali jeszcze numeru NIP, powinni to zrobić jak najszybciej. 


Kto jest zobowiązany do podania niemieckiego numeru NIP (USt-IdNr) od lipca 2021 r.?

Jako sprzedawca z reguły musisz zarejestrować się jako płatnik niemieckiego podatku VAT, jeżeli spełniasz którykolwiek z tych warunków:

  • jesteś sprzedawcą z siedzibą w Niemczech.
  • sprzedajesz towary magazynowane w Niemczech.
  • sprzedajesz towary klientom indywidualnym w Niemczech, wysyłając je z innego kraju UE. Ponadto Twoja łączna sprzedaż poprzez wszystkie kanały w ramach UE przekracza 10 000 euro rocznie. Nie korzystasz ze specjalnej procedury opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość w innym państwie członkowskim UE (punkt kompleksowej obsługi One Stop Shop, OSS), gdzie deklarowane byłyby Twoje niemieckie przychody.

Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z doradcą podatkowym.


Informacje dotyczące podawania wymaganych danych

  • W przyszłości również drobni przedsiębiorcy będą musieli wystąpić o nadanie numeru NIP, a po jego uzyskaniu zapisać go na koncie eBay.
  • Sprawdź decyzję Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) o nadaniu numeru NIP. Upewnij się, że podane tam dane są zgodne z danymi zapisanymi na Twoim koncie eBay. Dotyczy to Twojego imienia i nazwiska lub nazwy Twojej firmy, jej formy prawnej i pełnego adresu.
  • eBay jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności Twojego numeru NIP i powiązanych z nim danych za pomocą procedury elektronicznego potwierdzenia w BZSt.

Ważne: Od 1 lipca 2021 r. wszyscy sprzedawcy z kontem firmowym, którzy nie podali ważnego numeru NIP wraz ze zgodnymi z nim danymi, nie będą mogli kontynuować sprzedaży na eBay.

Podaj swój numer NIP już teraz

Sprawdź powiązane dane

Wymogi prawne do 30 czerwca 2021 r.

eBay musi uzyskać od wszystkich sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie zgodnie z § 22f UStG. Potwierdza ono rejestrację sprzedawcy jako płatnika VAT.

Szczegóły dotyczące zaświadczenia:

● Zaświadczenie zgodne z § 22f UStG musi być wystawione, ostemplowane i podpisane przez właściwy urząd skarbowy. Tak wygląda to zaświadczenie

● Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy i dane kontaktowe podane w zaświadczeniu muszą być zgodne z danymi zapisanymi w serwisie eBay.

● Numer NIP (UST ID-Nr.) musi być wymieniony w zaświadczeniu, jeśli istnieje i jest zapisany w serwisie eBay.

Czego nie należy przesyłać:

● wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia,

● oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu podatków.


Kto ma obowiązek rejestracji do VAT do 30 czerwca?

Zasadniczo nie ma znaczenia, w którym lokalnym serwisie eBay sprzedawca wystawia swoje oferty.

Jako sprzedawca z reguły musisz zarejestrować się jako płatnik VAT w Niemczech, jeżeli spełniasz którykolwiek z tych warunków: 

● jesteś sprzedawcą z siedzibą w Niemczech.

● sprzedajesz towary magazynowane w Niemczech.

● sprzedajesz towary klientom indywidualnym w Niemczech, wysyłając je spoza UE, gdzie są magazynowane lub wcześniej dostarczane. Dotyczy to łącznej sprzedaży zrealizowanej w Niemczech wszystkimi kanałami sprzedaży i przekraczającej 100 000 euro rocznie.

Masz pytania? Skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Prześlij zaświadczenie zgodne z § 22f UStG


Kto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Niemczech?

Zasadniczo nie ma znaczenia, w którym lokalnym serwisie eBay sprzedawca wystawia swoje oferty.

Jako sprzedawca z reguły musisz zarejestrować się jako płatnik VAT, jeżeli spełniasz którykolwiek z tych trzech warunków:

● Jesteś sprzedawcą z siedzibą w Niemczech.

● Sprzedajesz towary magazynowane w Niemczech.

● Sprzedajesz towary klientom indywidualnym w Niemczech, wysyłając je spoza UE, gdzie są magazynowane lub wcześniej dostarczane. Dotyczy to łącznej sprzedaży zrealizowanej w Niemczech wszystkimi kanałami sprzedaży i przekraczającej 100 000 euro rocznie.

Masz pytania? Skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.


Informacje niemieckich władz skarbowych dla firm spoza UE:


Pytania i odpowiedzi

Czym różni się niemiecki numer podatnika (Steuernummer) od numeru NIP (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, USt-IdNr)?

Rejestrując firmę w Niemczech, otrzymujesz we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) numer podatnika (Steuernummer). Najczęściej nadawany jest jeden taki numer na potrzeby wszystkich podatków, które Twoja firma ma obowiązek opłacać, włączając w to VAT.

Numer podatnika służy do wszelkiej komunikacji z urzędem skarbowym i składa się z 10–13 cyfr. Niektóre z cyfr są oddzielone ukośnikiem „/”.

Niemiecki numer NIP (USt-IdNr) zaczyna się od liter „DE”, po których następuje 9 cyfr.

Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt).

Złóż wniosek o nadanie numeru NIP (USt-IdNr)


Mam kilka kont eBay. Czy dla każdego potrzebuję oddzielnego zaświadczenia zgodnego z § 22f UStG i numeru NIP (USt-IdNr.)?

Dla każdego swojego konta eBay musisz przesłać oddzielne zaświadczenie, a najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. musisz podać swój numer NIP.

Sprawdź, czy dane Twojej firmy wymienione w zaświadczeniu zgodnym z § 22f UStG i w decyzji Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) o nadaniu numeru NIP są zgodne z danymi zapisanymi na Twoim koncie eBay.


Jestem drobnym przedsiębiorcą i nie płacę VAT. Czy mimo to potrzebuję oddzielnego zaświadczenia zgodnego z § 22f UStG i numeru NIP (USt-IdNr.)?

Do 30 czerwca 2021 r. również drobni przedsiębiorcy muszą przesłać zaświadczenie zgodne z § 22f UStG oraz złożyć wniosek o nadanie numeru NIP i ten numer podać w serwisie eBay. 

Zaświadczenie zgodne z § 22f UStG potwierdza jedynie rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika podatku. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca nie płaci VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców.

Od 1 lipca 2021 r. również drobni przedsiębiorcy są zobowiązani do podawania numeru NIP. W tym przypadku również nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca nie płaci VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców.

Wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt).

Złóż wniosek o nadanie numeru NIP (USt-IdNr.)