Jeśli prowadzisz sprzedaż na eBay jako firma, sprawdź, czy wypełniasz swoje zobowiązania w zakresie podatku VAT.

Zależnie od lokalizacji siedziby Twojej firmy lub towaru oraz wielkości Twojej sprzedaży Twoja działalność może podlegać przepisom o podatku VAT.  

Tematyka dotycząca podatku VAT jest złożona i dotyczą jej szczególne regulacje jak np. w przypadku sprzedaży towarów używanych. Zalecamy skonsultowanie się z doradcą podatkowym i przekazujemy kilka wskazówek:

Jeśli masz siedzibę poza UE i wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii

Jeśli masz siedzibę poza UE i wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii, nie dotyczy Cię próg wartości sprzedaży i musisz niezwłocznie zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT. 

Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE

Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE, taka sprzedaż wysyłkowa jest objęta progiem wartości sprzedaży w wys. 70 tys. funtów.

Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT.

Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE lub magazynujesz go w nich

Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE lub magazynujesz go w nich, możesz podlegać obowiązkowi zarejestrowania się na potrzeby rozliczania i uiszczania podatku VAT także w tych krajach.

Czy spełniasz wymagania dotyczące VAT w sprzedaży w tych krajach?