Wstęp

Sprzedaż za granicę może podlegać podatkom pośrednim i bezpośrednim w krajach, w których prowadzisz działalność, posiadasz magazyn lub do których wysyłasz towary.

Te informacje są przeznaczone dla sprzedawców-firm z Polski, których dotyczą niektóre lub wszystkie z tych sytuacji:

 • Przedmiot kwalifikuje się do wysyłki za granicę
 • Wystawiasz oferty w zagranicznych serwisach eBay
 • Posiadasz magazyn w kraju innym niż Polska i dostarczasz towar spoza Polski
 • Dostarczasz towar osobom prywatnym 

Skonsultuj się radcą prawnym lub doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się, czy te informacje dotyczą Twojej działalności. 

Dodatkowe informacje znajdziesz w Pomocy: Podatek VAT a sprzedaż na eBay.

VAT i wystawianie ofert na eBay.pl

Nawet jeżeli nie wystawiasz ofert sprzedaży poza Polską, to i tak możesz otrzymywać zamówienia od zagranicznych klientów, o ile oferujesz wysyłkę za granicę.

Poniższe informacje dotyczą głównie sprzedaży produktów osobom fizycznym w innych krajach UE. Jeśli kupującym jest firma, obowiązują inne zasady.

Jeśli kupujący znajdują się na terenie UE

Jeśli kupujący znajdują się na terenie UE, a produkt:

 • jest wystawiony na eBay.pl
 • znajduje się w Polsce
 • jest wysyłany na adres w innym kraju UE

w większości przypadków, należy doliczyć podatek VAT należny według polskich stawek.

Jednak jeśli wartość Twojej sprzedaży do krajów UE jest wysoka, zapoznaj się z Dyrektywą UE w sprawie praw konsumentów, jak opisano w sekcji: VAT i wystawianie w serwisach zagranicznych > Jeśli wystawiasz oferty w naszych serwisach w UE.

Więcej informacji:

Jeśli kupujący znajdują się poza UE

Jeśli kupujący znajdują się poza UE, a produkt:
 
•    jest wystawiony na eBay.pl
•    znajduje się w Polsce
•    jest wysyłany na adres w kraju nienależącym do UE
 
eksport towarów do kraju spoza UE nie podlega  podatkowi VAT w Polsce. 
 
Jeśli nie doliczysz polskiego podatku VAT, musisz skompletować dokumentację wskazującą, że towar opuścił UE. W takim przypadku wymagana jest deklaracja celna, która powinna być Ci dostarczona przez przewoźnika lub Pocztę Polską.

Prawidłowe wypełnienie deklaracji celnej jest nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz także ułatwi i przyspieszy odprawę celną przesyłki oraz ograniczy ryzyko naliczenia dodatkowych opłat administracyjnych.

 

VAT i wystawianie w serwisach zagranicznych

Gdy wystawiasz oferty poza Polską, wartość Twojej sprzedaży międzynarodowej prawdopodobnie wzrośnie. Możesz w związku z tym podlegać dodatkowym obowiązkom w zakresie sprawozdawczości VAT.

Jeśli wystawiasz oferty w naszych serwisach w UE

Jeśli wystawiasz oferty w serwisie w UE, np. eBay.de (w Niemczech), a produkt: 

 • znajduje się w Polsce
 • jest wysyłany na adres w innym kraju UE

w większości przypadków, należy  doliczyć podatek VAT należny według polskich stawek.

Jeśli wartość Twojej sprzedaży do krajów UE jest wysoka, zapoznaj się z Dyrektywą UE dotyczącą praw konsumentów.

Więcej informacji:

Jeśli wystawiasz oferty w naszych serwisach poza UE

Jeśli wystawiasz oferty w serwisie eBay spoza UE, np. eBay.com (w Stanach Zjednoczonych), a produkt:

 • znajduje się w Polsce
 • jest wysyłany na adres w kraju nienależącym do UE

eksport towarów do kraju spoza UE nie podlega podatkowi VAT w Polsce.

Jeśli nie doliczysz polskiego podatku VAT, musisz skompletować  dokumentację wskazującą, że towar opuścił UE. W tym przypadku wymagana jest deklaracja celna dostarczona przez przewoźnika lub Pocztę Polską.  

Kupujący może mieć obowiązek uregulowania opłat celnych lub podatku VAT od importu.

Prawidłowe wypełnienie deklaracji celnej jest nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz także ułatwi i przyspieszy odprawę celną przesyłki oraz ograniczy ryzyko naliczenia dodatkowych opłat administracyjnych

Jeśli posiadasz magazyn za granicą

Jeśli posiadasz magazyn w kraju innym niż Polska, a produkt:

 • jest wystawiony w dowolnym serwisie eBay
 • znajduje się w kraju innym niż Polska, zanim go sprzedasz

posiadanie magazynu poza Polską i bliżej klientów może zapewniać wiele korzyści, ale może być dość skomplikowane.

Zobowiązania podatkowe, których VAT jest tylko częścią, będą zależały od konkretnego typu działalności. Istnieje duże prawdopodobieństwo obowiązku rejestracji podatkowej w miejscu, w którym towar fizycznie się znajduje.

Przed podjęciem działalności skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą podatkowym w kraju, w którym znajduje się Twój towar.

Dyrektywa UE dotycząca praw konsumentów

Jeśli sprzedajesz towary osobom prywatnym w innych krajach UE, oznacza to sprzedaż  wysyłkową.

We wszystkich krajach europejskich obowiązują roczne progi sprzedaży wysyłkowej w wysokości 35 000 EUR lub 100 000 EUR bądź równowartości tych kwot w walucie lokalnej. 

Zanim sprzedaż osiągnie ten próg, możesz naliczać VAT według polskich stawek. 

 • Po przekroczeniu tego progu w danym kraju musisz zarejestrować się w nim i naliczać VAT według obowiązujących w nim stawek.
 • Jeśli dotyczy Cię obowiązek rejestracji w innym kraju UE na potrzeby rozliczania VAT, konieczne może być dostosowanie cen towarów, tak aby odzwierciedlały różnice w stawkach VAT.

Więcej informacji:

 

Zmiany w przepisach o VAT w Niemczech

Czy spełniasz wymagania dotyczące VAT przy sprzedaży w Niemczech?

Jeśli wystawiasz oferty na eBay.co.uk

Jeśli prowadzisz sprzedaż na eBay jako firma, sprawdź, czy wypełniasz swoje zobowiązania w zakresie podatku VAT.

Zależnie od lokalizacji siedziby Twojej firmy lub towaru oraz wielkości Twojej sprzedaży Twoja działalność może podlegać przepisom o podatku VAT. 

Tematyka dotycząca podatku VAT jest złożona i dotyczą jej szczególne regulacje jak np. w przypadku sprzedaży towarów używanych. Zalecamy skonsultowanie się z doradcą podatkowym i przekazujemy kilka wskazówek:

 • Jeśli masz siedzibę poza UE i wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii, nie dotyczy Cię próg wartości sprzedaży i musisz niezwłocznie zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT. 

 • Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii z innego kraju UE, taka sprzedaż wysyłkowa jest objęta progiem wartości sprzedaży w wys. 70 tys. funtów. Po przekroczeniu tego progu należy zarejestrować się w Wielkiej Brytanii na potrzeby rozliczania podatku VAT.

 • Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE lub magazynujesz go w nich, możesz podlegać obowiązkowi zarejestrowania się na potrzeby rozliczania i uiszczania podatku VAT także w tych krajach.

 • Informacje o rejestracji na potrzeby podatku VAT w Wielkiej Brytanii znajdziesz na stronie brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC: https://www.gov.uk/vat-registration 

 • Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego VAT w Wielkiej Brytanii zapisz go lub zaktualizuj obecny numer na swoim koncie sprzedawcy według instrukcji na stronie: https://sellercentre.ebay.co.uk/business/about-vat

Gdzie szukać informacji